Kodin akustiikka lisää viihtyvyyttä

Akustiikalla tarkoitetaan yleensä sitä, kuinka äänet käyttäytyvät erilaisissa tiloissa. Jokainen tila sisältää akustiset ominaisuudet. Joidenkin tilojen akustiikkaan joudutaan tekemään muutoksia jotta se saadaan käyttötarkoitukseen sopivaksi.

Hyvä esimerkki pitkälle viedystä akustiikasta on konserttisali. Se on suunniteltu alusta pitäen niin että se palvelee käyttötarkoitustaan, eli tuottaa parhaan mahdollisen äänellisen kuuntelukokemuksen kuulijoille. Se muodot ja mittasuhteet ovat tarkkaan laskettuja, kuin myös rakentamiseen käytettävät materiaalit. Esiintymislavalta yleisöön päin katsottuna tila levenee salin perää kohden, kuten myös katon rakenne. Salin katsomon rakenne muotoutuu esteettömyys seikkojen vuoksi niin, että salin takaosaa kohden penkkirivit nousevat loivasti.

Ilman akustointia tuotettu ääni menee helposti epäselväksi, eikä välity kuulijalle sellaisena kuin se lähtöpäässä on tuotettu. Tietyille äänenkorkeuksille tulee korostumia, jotka koetaan epämiellyttävänä ja aiheuttavan kuulemiseen epäselvyyttä. Hyvin akustoidussa tilassa äänen kuuleminen on helppoa ja miellyttävää eikä siinä esiinny rasittavia piirteitä.  Hyvässä akustiikassa seinämateriaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Äänen heijastuksia rikkovia sekä ääntä imeviä vaimennusmateriaaleja käytetään vähentämään häiriötekijöitä ja ohjaamaan ääni oikealla tavalla perille.

Akustiikka käsitteenä on laajentunut pikkuhiljaa myös kotitalouksiin, mutta ei pelkästään lisääntyneen elektroniikan vuoksi.  Viimeisen 10 vuoden aikana omakotitalojen tilaratkaisut ovat muuttuneet hyvinkin radikaalisti. Huonekoot ovat suurentuneet eteenkin korkeussuunnassa. Myös rakennusmateriaalit koventuneet, nykyään käytetään paljon sileitä laajoja pintoja jotka voivat olla kovaa laattapintaa, betonia tai jopa kiveä. Ennen huoneet rakennettiin maksimissaan 2,5m korkuisiksi, kun nykyään katto saattaa tavoitella jopa 6 metrin korkeutta. Olohuoneisiin halutaan tilantuntua ja avaruutta jotka saadaan synnytettyä lisäämällä huonekorkeutta.  Tämän myötä myös ikkunapinta on lisääntynyt.  Kun on kyseessä tila jossa katto on korkealla, seinä ja kattomateriaalit ovat tasaisia ollaan varsin haastavassa akustisessa tilanteessa.

Kohdatessaan kovan pinnan ääniaalto heijastuu takaisin. Äänen heijastukset käyttäytyvät samalla tavalla kuin valo, eli heijastuksen kulma on sama kuin sen tulokulma (Häikiö 2014, 26.)

Kotiolosuhteissa puhutaan yleensä korkeiden äänien aiheuttamasta kaikumisesta. Tämä näkyy käytännössä niin että normaali puheääni ei ole enää selkeän kuuloista. Kun mukaan lisätään muut asumisen äänet kuten liikkuminen, ovien sulkemiset, keittiöstä tulevat äänet tai televisio, alkaa asumisen mukavuus olemaan koetuksella.

Mikäli huone on riittävän kaikuisa, ei esim. kaiuttimen edessä seisova ihminen muuta niiden äänenväriä kovinkaan paljoa, koska huoneen rajapintojen kautta tulevat heijastukset pääsevät kuulijan korviin. Sanotaankin, että 80% tavallisessa huoneessa kuultavasta äänestä tulee huoneen kautta ja vain 20% tai vähemmän on kaiuttimista suoraan tulevaa ääntä (Häikiö 2014, 29.)

Akustiikan parantaminen lähtee siitä että pyritään vähentämään kaikuisuutta. Tämä saadaan aikaiseksi lisäämällä huoneeseen pehmeitä ja ääntä imeviä materiaaleja. Nämä asiat korjautuvat yleensä siinä vaiheessa kun asuntoon muutetaan ja tuodaan kalusteet sisään. Vaimennusmateriaaleiksi kelpaavat hyvin esimerkiksi matot. Niissäkin mitä paksummat ja isommat – sitä paremmat. Sohvat, pehmustetut tuolit imevät hyvin ääniä. Kirjahyllyt, joissa on kirjoja tai levyhyllyt joissa on äänitteitä. Ryijyt ja raanut seinillä ovat myös hyviä kaiunpoistajia. Verhot ja varsinkin tavallista paksummat materiaalit.  Yleensäkin kaikki materiaali joka rikkoo äänen ja täten vaimentaa sen etenemistä ja heijastumista. Jopa suurikokoisia kukkia voi hyödyntää tällaiseen.

Niin kuin Häikiö oppaassa kirjoittaakin, akustiikan vaikutus äänentoistoon ja yleiseen asumismukavuuteen on merkittävä, mutta tämä osa-alue jää harmittavat usein vähälle huomioille ilmeisesti siitä syystä että sen tuntemus on vähäistä (2014, 26.)

Silloin kun perinteiset sisustusmateriaalit eivät enää riitä,  joudutaan turvautumaan erillisiin akustiikkamateriaaleihin. Tällaisia ovat muun muassa akustiikka -levyt ja elementit. Akustiikkalevyt ovat standardimittaisia neliskanttisia tai suunnikkaan mallisia pinnoittamattomia elementtejä. Näitä asennetaan yleisimmin kattoon ja ne maalataan tilaan sopivilla väreillä.

Akustiikka-elementit ovat viety hieman pidemmälle, eli niissä on jo panostettu ulkonäköönkin. Niitä löytyy eri värisiä, muotoisia ja kokoisia ja ne voidaan asentaa myös seinille. Parhaat akustiikka-elementtien tuottajat voivat toimittaa valmiin elementin sinulle pinnoitettuna haluamallasi kuvalla tai värillä. Tällöin voidaan puhua jo oikeasta sisustus-elementistä.  Jotta muutosta saadaan aikaiseksi, pitää vaimennusmateriaalin olla oikeanlaista ja sitä pitää olla riittävästi.

Hyvä huoneakustiikka saa ihmiset voimaan paremmin, työskentelemään paremmin ja parantumaan paremmin ( Ecophon 2014, viitattu 3.3.2017).

LÄHTEET

Ecophon, Akustiikan tietopankki. 2017.

Hakupäivä 3.3.2017 http://www.ecophon.com/fi/akustiikkaratkaisut/akustiikan_tietopankki

Häikiö, J. 2014. Akustiikkaopas. Hifiharrastajat ry. Valkealan Painokarelia Oy, Kouvola 2014